e-banner-espa 460X60
English (UK)Ελληνικά (gr)

tapping1tapping2tapping3

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

H EDIL HELLAS

H EDIL HELLAS είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία του φυσικού αερίου και οργάνωσαν την προώθηση, την εγκατάσταση και διαχείριση του.
Με το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της η EDIL HELLAS είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους ενεργειακούς συμβούλους για οποιοδήποτε οικιακό ή βιομηχανικό πελάτη δεδομένου ότι είναι σε θέση να προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που ξεκινάει από τον σχεδίασμά, την κατασκευή, την συντήρηση του εξοπλισμού και την διαχείριση ενέργειας.
Η EDIL HELLAS βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, με την κατάρτιση του προσωπικού της αλλά και με τη διατήρηση και διεύρυνση των συνεργασιών της τόσο με εγχώριες όσο και με διεθνείς επιχειρήσεις.

Η EDIL HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου, στις βιομηχανικές, επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις καθώς και στη παροχή υπηρεσιών service σε όλες τις εφαρμογές.

Αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές που εμπιστεύεται η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης & η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, στην κατασκευή των δικτύων υποδομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Απασχολώντας περισσότερα από 80 άτομα, μηχανικούς, τεχνίτες, ειδικευμένους εργάτες και στόλο ιδιόκτητου εξοπλισμού, η επιχείρηση υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Τα έργα περιλαμβάνουν:

• την κατασκευή δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης
• την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών (service lines)\
• την κατασκευή παροχετευτικών στηλών (risers)

Η EDIL HELLAS πρωτοπορεί διαρκώς, εισάγοντας και διαθέτοντας στην Ελληνική αγορά, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές για την αποδοτικότερη χρήση των αερίων καυσίμων.

Η επιχείρηση εμπορεύεται & εγκαθιστά στους πελάτες της, τον πλέον αξιόπιστο εξοπλισμό, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους, εξοπλισμού συστημάτων καύσης φυσικού αερίου, όπως:

• Λέβητες Καυστήρες φυσικού αερίου
• Ψύκτες απορρόφησης (Gas Fired & Water Fired)
• Αντλίες θερμότητας με κινητήρες εσωτερικής καύσης
• Κάτοπτρα Ακτινοβολίας

Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ EDIL HELLAS ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

• Συνεχής Παρουσία και συμβάσεις με τις ΕΠΑ από το 2006
• Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου Χαμηλής Πίεσης, 4 bar
• Κατασκευή Δικτύου Φυσικού Αερίου Μέσης Πίεσης, 19 bar
• Φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης & εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

o Hot Tapping
o Έρευνα Διαρροών στο Δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου
o Περιοδική Εποπτεία Δικτύου Φυσικού Αερίου
o Εργασίες Κατευθυνόμενης Διάτρησης
o Εργασίες Καθοδικής Προστασίας
o Κατασκευή Δικτύων Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)


Hot Tapping
Η διαδικασία Hot Tapping ή αλλιώς «Τάπωμα υπό πίεση» είναι η μέθοδος κατά την οποία πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ ενός ήδη υπάρχον αγωγού ή δικτύου εν γένει, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του ή να απαιτηθεί το άδειασμα του υλικού το οποίο εμπεριέχετε σε αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι όλο αυτό το σύστημα, δίκτυο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες διεργασίες συντήρησης ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η διαδικασία είναι:
• Αδιάκοπη λειτουργία δικτύου και εξοπλισμού που εξυπηρετείται από αυτό
• Γρηγορότερη διαδικασία συντήρησης
• Γρηγορότερη διαδικασία τροποποίησης δικτύου
• Εγκατάσταση νέων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε διάταξη
• Οικονομικότερη διαδικασία

Η εταιρία EDIL HELLAS, πρωτοπορώντας στον κλάδο του φυσικού αερίου προέβει στην αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού της. Η εκπαίδευση και ο σωστός εξοπλισμός παρέχει στην εταιρία τα σωστά εφόδια και κατ’ επέκταση στον πελάτη ποιοτικό τελικό προϊόν.

Έπειτα από πολλά χρόνια στο χώρο, συνεργασίες με κορυφαίους οίκους έχουν δημιουργηθεί και εξασφαλιστεί. Εταιρίες όπως η Ravetti και η TDW συγκαταλέγονται σε αυτές.

Έρευνα Διαρροών στο Δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου

Ο σημαντικότερος κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, είναι η ενδεχόμενη πυρκαγιά ή έκρηξη. Αυτή μπορεί να συμβεί αν θα υπάρξει μερική ή ολική ρήξη σε κάποιο σημείο του αγωγού ή ελαττωματικού εξαρτήματος ή κάποια διαρροή που δεν θα προληφθεί έγκαιρα.
Για την ανίχνευση των διαρροών στο δίκτυο χαμηλής και μέσης πίεσης, πραγματοποιούνται περιπολίες από ειδικά εκπαιδευμένο συνεργείο με ειδικά διαμορφωμένο όχημα και εξοπλισμό, από το 2007 και έπειτα.

Στην χαμηλή και μέση πίεση γίνεται έλεγχος κάθε χρόνο από την εταιρία EDIL HELLAS, έλεγχος με το ειδικά εξοπλισμένο όχημα για ενδεχόμενες διαρροές ή βλάβες. Η υπηρεσία προβλέπει ανίχνευση διαρροών με φορητό εξοπλισμό με τον οποίο ελέγχονται τα σημεία στα οποία δεν υπάρχει πρόσβαση με το όχημα.

Η εκπαίδευση του προσωπικού έγινε στο Bischeim της Γαλλίας από τους εκπαιδευτές του κορυφαίου οίκου, TDW. Κατά τη διάρκεια τους έγιναν περιπολίες με όχημα στους δρόμους της βιομηχανικής περιοχής της Γαλλίας με σκοπό την αντιμετώπιση ρεαλιστικών προβλημάτων και καταστάσεων.

Περιοδική Εποπτεία Δικτύου Φυσικού Αερίου

Η ανάγκη για την απόδοση της πληροφορίας για το τι ακριβώς συμβαίνει καθημερινώς κατά τη διάρκεια των εργασιών κατά μήκος του δικτύου Φυσικού Αερίου από εργολάβους οι οποίοι δουλεύουν στο δίκτυο Φ.Α. ή από εργολάβους που δουλεύουν για άλλους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ ή η ΕΥΑΘ, ανέθεσε στην EDIL HELLAS νέα εργασία για την εποπτεία όλων των προαναφερομένων.

Η υπηρεσία της περιοδικής εποπτείας σε συνδυασμό με αυτή της Έρευνας διαρροών καλύπτει όσον είναι ανθρωπίνως δυνατό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το δίκτυο, την αποφυγή προβλημάτων και βλαβών αλλά κυρίως την πρόληψη τέτοιων θεμάτων.
Η υπηρεσία πραγματοποιείται από την εταιρία από το 2007, τέσσερις φορές τον χρόνο.

Εργασίες Κατευθυνόμενης Διάτρησης

Η μέθοδος της κατευθυνόμενης διάτρησης αλλιώς HDD από τις λέξεις Horizontal Directional Drilling χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση αγωγών διάφορων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας χωρίς την κατασκευή οποιουδήποτε ορύγματος.

Σε συνεργασία με Ελληνικούς και Ξένους οίκους, όπως η εταιρία SALP spa, πραγματοποιήθηκαν έργα όπως αυτό στην περιοχή του αεροδρομίου για λογαριασμό της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ.
Εργασίες Καθοδικής Προστασίας

Η καθοδική προστασία είναι μια μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της διάβρωσης μεταλλικών επιφανειών. Το σύστημα προστατεύει ένα μεγάλο εύρος μεταλλικών κατασκευών όπως οι χαλύβδινοι αγωγοί Μέσης Πίεσης.

H EDIL HELLAS κατά την τελευταία τριετία εκτέλεσε έργα με τελικό πελάτη την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ, στις περιοχές του Εύοσμου και στην περιοχή της Περαίας.

Κατασκευή Δικτύων Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)

Τα συστήματα SCADA, περιγράφουν συστήματα τα οποία ελέγχουν επιμέρους στοιχεία και μονάδες μιας εγκατάστασης. Η εύκολη και γρήγορη μεταφορά δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet ή οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής επιθυμεί ο πελάτης, είναι για αυτά τα συστήματα το συγκριτικό πλεονέκτημα τους.
Για την κατασκευή των σταθμών ενδιάμεσης μείωσης (I.R.I.) απαιτήθηκε η παρακολούθηση τους με συστήματα SCADA. Κατασκευάστηκαν σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης από την EDIL HELLAS, δίνοντας το πλεονέκτημα παρακολούθησης των σταθμών από απόσταση.

 

   

 

COMPANY INFORMATION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΡΑ
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 36 - ΟΔΟΣ ΝΒ7
ΤΗΛ 2311 990.500-1
FAX 2311 990.516 - 2310 330.553
AΘΗΝΑ
ΥΔΡΑΣ 7, TK 15344 - ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ 2117774400
FΑΧ 210 651.4700
ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 91 - ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΚ 41335
THΛ 2410 620.401
FΑΧ 2410 627.309

2014 © 

SOCIAL MEDIA

Click on the social media icons below and stay connected with us across the web and throughout your day.

  • Twitter
  • Facebook
  • Rss