e-banner-espa 460X60
English (UK)Ελληνικά (gr)

fysiko-aerioepopteiadiktya FAdiktya FA2

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο με μια ματιά
Αυταπόδεικτα, το πιο σημαντικό Καύσιμο της εποχής μας είναι το Φυσικό Αέριο, ιδίως στα αστικά κέντρα και κυρίως σε εγκατεστημένες εφαρμογές όπως είναι οι βιομηχανίες και οι κατοικίες-χωρίς βέβαια να παραβλέψουμε ότι τελευταία, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών, δηλαδή στη χρήση στα αυτοκίνητα κλπ.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Φυσικού Αέριου έναντι του κυριότερου ανταγωνιστή του - δηλαδή το πετρέλαιο - εντοπίζονται στις απαιτήσεις επεξεργασίας μέχρι την διάθεσή του για κατανάλωση και σε αυτές κάθε αυτές τις -φυσικές του ιδιότητες.

Το Φυσικό Αέριο φτάνει στον τελικό καταναλωτή σχεδόν όπως εξορύσσεται σε αντίθεση με το πετρέλαιο που από την εξόρυξή του μέχρι την κατανάλωση μεσολαβούν πλήθος και φυσικές διεργασίες.

Σε σχέση με τις φυσικές ιδιότητες, το Φυσικό Αέριο δεν έχει τυχαία την φήμη ως καθαρό καύσιμο, δεδομένου ότι και η σύστασή του αλλά και τα προϊόντα της καύσης του δεν προδιαγράφουν άμεσους κινδύνους ούτε για τη δημόσια υγεία ούτε για το περιβάλλον.

Αντίθετα, ευνοείτε η επίτευξη υψηλού και σταθερού βαθμού απόδοσης στις διεργασίες καύσης με άμεσο-θετικό αντίκτυπο στο φλέγον ζήτημα της εξοικονόμησης.

Η χημική σύσταση του Φυσικού Αερίου ισοδυναμεί με αυτή του Μεθανίου (CH4), επειδή όμως μαζί με το μεθάνιο συνυπάρχουν και άλλοι υδρογονάνθρακες σε ποσοστό 8-15%, εύλογα χαρακτηρίζεται μείγμα υδρογονανθράκων. Το μεθάνιο σε κανονικές συνθήκες βρίσκεται σε αέρια φάση (αεριοποιείται σε θερμοκρασία -161 °C), είναι άοσμο και άχρωμο. Η χαρακτηριστική οσμή που έχει το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιούμε προσδίδεται τεχνητά για λόγους ασφαλείας.

Το Φυσικό Αέριο φτάνει στον τελικό καταναλωτή κυρίως μέσω δικτύων. Για την μεταφορά του σε δεξαμενές απαιτείται η υγροποίησή του και επειδή αυτή είναι μια κοστοβόρα διαδικασία, μέχρι πρότινος περιοριζόταν μόνο στην μεταφορά του δια θαλάσσης μέσω ειδικών δεξαμενοπλοίων. Τελευταία όμως, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην υιοθέτησή του ως καυσίμου μεταφορών, γεγονός που προδικάζει την ανάπτυξη και εδραίωση τεχνικών και σταθμών εμφιάλωσή του.

Σαν βασικές εφαρμογές του Φυσικού Αέριου θεωρούνται οι θερμικές βιομηχανικές διεργασίες καθώς και οι οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Ζωηρότατη ανάπτυξη λαμβάνει η ηλεκτροπαραγωγή στην οποία το Φυσικό Αέριο προβλέπεται να αντικαταστήσει τη χρήση του πετρελαίου και σε μικρότερο βαθμό τους ρυπογόνους γαιάνθρακες.

Η διάθεση του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα γίνεται από τις κατά τόπους Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ). Για την περιοχή της Αττικής αρμόδια είναι η ΕΠΑ Αττικής ΑΕ. Η πρώτη ΕΠΑ που λειτούργησε στην χώρα μας ήταν αυτή της Θεσσαλονίκης. Εκτός από τις προαναφερόμενες, σε λειτουργία είναι και η ΕΠΑ Θεσσαλίας στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται οι περιοχές Λαρίσης, Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. Οι τιμές του Φυσικού Αέριου διαμορφώνονται από την αρμόδια κατά περίπτωση ΕΠΑ. Το Φυσικό Αέριο που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από την Ρωσία και την Αλγερία, ενώ μικρές ποσότητες προέρχονται από τα εγχώρια κοιτάσματα της Καβάλας.

Οι Εγκαταστάσεις Φυσικού Αέριου στους χώρους κατανάλωσης πραγματοποιούνται από ιδιωτικές Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης Φυσικού Αέριου, οι οποίες είναι αρμόδιες για την ορθή υλοποίηση και σύμφωνα με τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς, όλων των συστημάτων παροχής, λειτουργίας και ασφαλείας που απαρτίζουν την Εσωτερική Εγκατάσταση.

H EDIL HELLAS
H EDIL HELLAS είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία του φυσικού αερίου και οργάνωσαν την προώθηση, την εγκατάσταση και διαχείριση του.
Με το άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό της η EDIL HELLAS είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους ενεργειακούς συμβούλους για οποιοδήποτε οικιακό ή βιομηχανικό πελάτη δεδομένου ότι είναι σε θέση να προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που ξεκινάει από τον σχεδίασμά, την κατασκευή, την συντήρηση του εξοπλισμού και την διαχείριση ενέργειας.
Η EDIL HELLAS βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολογίας, με την κατάρτιση του προσωπικού της αλλά και με τη διατήρηση και διεύρυνση των συνεργασιών της τόσο με εγχώριες όσο και με διεθνείς επιχειρήσεις.

Η EDIL HELLAS δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής δικτύων υποδομής φυσικού αερίου, στις βιομηχανικές, επαγγελματικές και οικιακές εγκαταστάσεις καθώς και στη παροχή υπηρεσιών service σε όλες τις εφαρμογές.

Αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές που εμπιστεύεται η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης & η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας, στην κατασκευή των δικτύων υποδομής στην πόλη της Θεσσαλονίκης και την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων.

Απασχολώντας περισσότερα από 80 άτομα, μηχανικούς, τεχνίτες, ειδικευμένους εργάτες και στόλο ιδιόκτητου εξοπλισμού, η επιχείρηση υλοποιεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής και παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Τα έργα περιλαμβάνουν:

• την κατασκευή δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης
• την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών (service lines)\
• την κατασκευή παροχετευτικών στηλών (risers)

Η EDIL HELLAS πρωτοπορεί διαρκώς, εισάγοντας και διαθέτοντας στην Ελληνική αγορά, καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές για την αποδοτικότερη χρήση των αερίων καυσίμων.

Η επιχείρηση εμπορεύεται & εγκαθιστά στους πελάτες της, τον πλέον αξιόπιστο εξοπλισμό, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους, εξοπλισμού συστημάτων καύσης φυσικού αερίου, όπως:

• Λέβητες Καυστήρες φυσικού αερίου
• Ψύκτες απορρόφησης (Gas Fired & Water Fired)
• Αντλίες θερμότητας με κινητήρες εσωτερικής καύσης
• Κάτοπτρα Ακτινοβολίας

 entypo-FA-20-1

 

   

 

COMPANY INFORMATION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΡΑ
ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ - ΟΙΚ.ΤΕΤΡ. 36 - ΟΔΟΣ ΝΒ7
ΤΗΛ 2311 990.500-1
FAX 2311 990.516 - 2310 330.553
AΘΗΝΑ
ΥΔΡΑΣ 7, TK 15344 - ΓΕΡΑΚΑΣ
ΤΗΛ 2117774400
FΑΧ 210 651.4700
ΛΑΡΙΣΑ
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 91 - ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΤΚ 41335
THΛ 2410 620.401
FΑΧ 2410 627.309

2014 © 

SOCIAL MEDIA

Click on the social media icons below and stay connected with us across the web and throughout your day.

  • Twitter
  • Facebook
  • Rss